De intuïtie van de psychiater

Wat betekent psychotherapie in tijden van evidence-based medicine? Mag ik als hulpverlener nog intuïtief aanvoelen en empathisch inschatten? Hebben we onze emoties onder controle? Psychiatrie en psychotherapie staan onder druk. Ze moeten hun meerwaarde steeds nadrukkelijker wetenschappelijk aantonen met meetbare argumenten. De intuïtieve vaardigheden van de hulpverlener worden daarbij onvoldoende naar waarde geschat. Het leven en lijden van een mens laat zich immers nooit helemaal bevatten.

Tijdens deze lezing geven de auteurs van het boek ‘De intuïtie van de psychiater’ een pleidooi voor afgestemde zorg. Door verhelderende cases wordt de kracht aangetoond van de therapeutische werkrelatie als een proces van vertragen, aanvoelen en voorbij de woorden raken. Zo benadrukken Kristiaan Plasmans en Geert Van Asten het belang van psychotherapisch werken op maat van de patiënt en wijzen ze ons op de valkuilen van een al te strakke protocollaire aanpak.

Het boek kan na de lezing aangekocht worden.

Sprekers

  • Kristiaan Plasmans is psychiater in P.C. Bethanië, cgg Vagga en De Keerkring. Hij zet zich in voor de opleiding van assistent-psychiaters en is medestichter van MindCare, een vzw ter bevordering van de toegankelijkheid van de ambulante ggz.
  • Geert Van Asten is psychiater in P.C. Bethanië en Tsedek. Hij is medestichter en voorzitter van vzw MindCare.

Intervisie

Na twee edities van de nacht van de A.A.P. en een overlegavond met ronde tafels “mind the gap”, is er nu een nieuw initiatief van Mindcare namelijk intervisie. Vanuit de VVKP is de idee ontstaan van therapeutenkringen, hierbij vallen echter de mensen zonder basisdiploma master klinische psychologie of ortho uit de boot. Mindcare wil een bredere groep van therapeuten aanspreken en dichter bijeen brengen. Een eerste intervisieavond gaat door op 31 mei a.s. en zou de focus leggen op wat essentieel is in het uitwerken van professionele netwerken; wat de kern uitmaakt van de essentie van de identiteit van de therapeut en hoe we kunnen voorkomen dat er verbrokkeling optreedt in ons werkveld en er dus meer open gecommuniceerd wordt. Wie hier graag constructief mee aan bouwt, is meer dan welkom op 31 mei.

 

Deze eerste MindCare-intervisie-avond gaat door op woensdag 31 mei 2017 van 20u tot 22u in het CC Berchem o.l.v. Chris Ekelmans en Gina Devos. Graag vooraf inschrijven via een mail naar chris.ekelmans@gmail.com.

Van harte welkom!

INterSPIRATIE-avond ‘Therapeutisch werken in een multiculturele wereld’

Op donderdag 28/9/2017 tussen 20 en 22u (wie geïnteresseerd is om mee te organiseren kan aansluiten om 19u) in CC Berchem.

Thema van deze avond: “Therapeutisch werken in een multiculturele wereld”, begeleid door Chris Ekelmans (CIP) en Gina Devos (Agora). Graag vooraf inschrijven via mail naar chris.ekelmans@gmail.com

Adres: Driekoningenstraat 126 2600 Berchem. U geraakt hier gemakkelijk met de fiets, de velo en het openbaar vervoer. De auto parkeert u vanaf 19u gratis.

Hopelijk tot dan!

Het MindCare vzw team (www.mindcare.be)

INterSPIRATIE-avond ‘Suïcide of Euthanasie? Hulpverlening op de richel van het leven’

INterSPIRATIE-avond

Op woensdagdag 21/03/2018 tussen 20 en 22u in CC Berchem.

Thema van deze avond: “Suïcide of Euthanasie? Hulpverlening op de richel van het leven’ 

Graag vooraf inschrijven via mail naar mindcare.be@gmail.com 

AdresDriekoningenstraat 126 2600 Berchem. U geraakt hier gemakkelijk met de fiets, de velo en het openbaar vervoer. De auto parkeert u vanaf 19u gratis.

Van harte welkom!

Het MindCare vzw team (www.mindcare.be)

INterSPIRATIE-avond: het tolerantie-venster als therapeutisch instrument

Het tolerantievenster van D. Siegel geeft op een eenvoudige en heldere manier inzicht in welke mentale toestand iemand zich bevindt. Voor de therapeut is dit belangrijke informatie: afhankelijk van de positie die de patiënt in het venster op dat moment inneemt, zijn sommige therapeutische interventies helpend, nutteloos of juist schadelijk. Ook voor de patiënt is kennis van dit venster bijzonder helpend: het geeft hem inzicht in het eigen (dys-)functioneren, en doet hem meer begrip krijgen voor zichzelf.

Spreker: Stijn leijssen: master muziektherapie; cliëntgericht psychotherapeut; EMDR-therapeut.

Vrije toegang voor alle geïnteresseerde psychotherapeuten, incluis non-verbale therapeuten. Inschrijven door een mailtje te sturen naar mindcare.be@gmail.com

Mind the Gap

PC Bethanië en vzw MindCare nodigen u van harte uit op de:

Ontmoetingsavond tussen residentiële en ambulante therapeuten

Programma
20.00 – 20.20 uur: Introductie door dr. Geert Van Asten (PZ Bethaniënhuis en vzw MindCare)
20.20 – 21.20 uur: Rondetafelgesprekken rond relevante thema’s zoals: 
Psychose en psychotherapie
De rol van medicatie bij psychische problemen 
Hoe kan langdurige zorg betaalbaar blijven? 
Suïcidaliteit in Vlaanderen 
De brug tussen volwassenen- en jeugdpsychiatrie. Mind the gap? 
ASS, OCD, NAH, ADHD: van label naar behandeling
Mentale beperking en psychische problemen: ambulant of residentieel?
21.20 – 22.30 uur: Receptie

Symposium

Hulpverleners vs wachtlijsten / Waar wachten we op?

Programma
14.00 uur: Verwelkoming en inleiding (dr. Geert Van Asten, voorzitter Mindcare)
14.15 uur: Groepspraktijken vertellen … over hun kracht en onmacht in het landschap van de GGZ (Conciente, Eniti, De Kanteling)
14.45 uur: Prof. Dr. Joris Vandenberghe (KULeuven/CGG Vlaams-Brabant Oost):
’Centra Geestelijke Gezondheidszorg zonder wachtlijsten, het kan.’
15.30 uur: Dr. Eric Schoentjes (UZGent):
’Lost wachten iets op?’
16.15 uur: Voorstelling vzw Mindcare: ontstaansgeschiedenis en objectieven
17.00 uur: Gelegenheid tot nakaarten bij een glaasje

Nacht van de A.A.P.

vzw MindCare nodigt u van harte uit op de eerste
Nacht van de Antwerpse Ambulante Psychotherapeuten

Programma

15.30 uur: Verwelkoming en intro

16.00 uur: ‘Afstemming en het lichaam’ (Kristiaan Plasmans en Geert van Asten)

16.45 uur: ‘Changing emotion with emotion’ (Kurt Renders)

17.30 uur: ‘Geïntegreerde zorg: een casus’ (team Groepspraktijk Zuid)

18.15 uur: ‘Als het lichaam ziek wordt: intuïtie versus wantrouwen’ (Karen Verstraeten en
Ilse Van Lysebetten)

18.45 uur: Walking dinner

19.30 uur: Dansavond met Discobar Nalgostie

Inschrijven kan tot 10/2 door 20 € p.p. te storten op rekeningnr. BE86 5230 8037 1750
(BIC: TRIOBEBB) van www.mindcare.be of 100 € per 6 pers’n.
Graag met vermelding van je/jullie naam en voornaam.

INterSPIRATIE-avond ‘het lichaam in therapie’

MindCare organiseert op donderdag 14/12/2017 de tweede INterSPIRATIEavond.
– voor en door psychotherapeuten regio Antwerpen en aanpalende planetoïden.
– van 20 tot 22u (19u voor het MindCare-bestuur) in CC Berchem.
– thema van deze avond:

‘HET LICHAAM IN THERAPIE’
,
begeleid door Geert Van Asten (PC Bethanië en Tsedek) en Karen Verstraeten (Resilio).
Graag vooraf inschrijven via mail naar mindcare.be@gmail.com
Van harte welkom!

Wat is MindCare?

MindCare is ontstaan vanuit de dialoog tussen een aantal geëngageerde psychiaters en psychotherapeuten, werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) regio Antwerpen en ruime omgeving. De idee om een v.z.w. op te richten groeide vanuit het gevoel dat er ‘iets’ moest gebeuren. De sector worstelt sinds jaren met onderfinanciering, groeiende wachtlijsten, een gebrek aan erkenning (o.a. van de zelfstandige psychotherapeut), een erg versnipperd aanbod en een gebrek aan transparantie en toegankelijkheid.

Uiteraard kunnen deze moeilijkheden voor een groot deel als structureel worden beschouwd en zijn oplossingen erg afhankelijk van financiële middelen en politieke ‘goodwill’. In tijden van besparingen en politieke verharding is dit een frustrerend gegeven. Toch is machteloos toekijken en ons neerleggen bij de beperkingen van ‘het systeem’ volgens ons niet de enige optie.

Met MindCare trachten we de ambulante GGZ te verenigen en de samenwerkingsverbanden, zowel onderling als met onze professionele partners, te verruimen en verstevigen. Ook willen we het aanbod binnen de sector transparanter en beter toegankelijk maken, niet alleen met behulp van deze website maar ook door op regelmatige tijdstippen evenementen te organiseren die ons als hulpverleners samenbrengen.

Wij geloven dat de ambulante GGZ een cruciale schakel is in het hulpverleningsaanbod. Door in dialoog te gaan en de onderlinge afstemming te bevorderen kunnen we de ambulante GGZ duidelijker positioneren, onze krachten bundelen en onze stem laten horen waar dat nodig is.

Het MindCare-team