NIEUWS

Project Perinatale Mentale Gezondheid – Provincie Antwerpen
Vraag tot deelname (GGZ)-zorgpartners aan werkgroep m.b.t. uitbouwambulant en mobiel verwijsnetwerk

Beste,

Graag nodigen we u uit op 10 oktober op de netwerknamiddag “Perinatale Mentale Gezondheid” – provincie Antwerpen. In bijlage vindt u meer informatie over de inhoud en het concrete programma.

Inschrijving is gratis en kan ten laatste op 30 september via deze Link

Hebt u niet de mogelijkheid om deel te nemen op 10 oktober, maar wenst u graag op de hoogte te blijven van nieuwe events, opleidingen, intervisies, … of wenst u actief betrokken te worden bij de verdere uitwerking van het verwijsnetwerk, dan kunt u uw interesses delen via deze Link


‘Is terugbetaling van psychologische begeleiding een vergiftigd geschenk?’

Een geëngageerde groep bezorgde psychologen en psychotherapeuten luiden samen de alarmbel over een aantal recente beleidskeuzes in de geestelijke gezondheidszorg. Ze eisen dat iedereen toegang krijgt tot de gepaste psycholoog of psychotherapeut.


Alle hulp is welkom!

MindCare vzw wordt voor 100% gedragen door vrijwilligers. Om dit mogelijk te maken is alle steun welkom. Vindt U ons initiatief waardevol? Is de website voor U een handige tool? Stort dan aub een kleine bijdrage op ons rekeningnummer bij:

Triodosbank:
IBAN: BE86 5230 8037 1750
BIC: TRIOBEBB

Alvast van harte bedankt!

MindCare Team

  • Gerd Claes (de Kanteling, Schilde)
  • Gina Devos (therapiecentrum Agora, Antwerpen)
  • Greet Essing (Elan, Merksem; groepspraktijk Zuid, Antwerpen)
  • Kristiaan Plasmans (Conciente, Kontich; VAGGA, Antwerpen; T.C. De Keerkring, Mortsel)
  • Didier Tritsmans (groepspraktijk Zuid, Antwerpen)
  • Geert Van Asten (P.C. Bethanië, Zoersel; Tsedek, Ekeren)
  • Karen Verstraeten (Resilio, Deurne)
Nieuwsbrief